Nadrzędnym celem projektu firmy hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka jest realizacja inwestycji technologicznej, mającej na celu wdrożenie autorskiej technologii produkcji nalewek, umożliwiającej wytwarzanie znacząco ulepszonych produktów w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Technologia będąca przedmiotem projektu jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez spółkę w konsultacji z Uniwersytetem Przyrodniczym oraz firmą IP System Technologia Sp. z o.o.

Wynikiem tych prac była istotna modyfikacja tradycyjnego procesu produkcji nalewek, polegająca w szczególności na wprowadzeniu procesu mrożenia owoców przed maceracją, opracowaniu prototypu zbiornika, w którym za mieszanie odpowiada system przepływowy, a nie, jak w sposobie tradycyjnym, mieszadła mechaniczne oraz wdrożeniu wstępnej filtracji maceratu. Wskazane procesy zostaną przeprowadzone zgodnie z pomysłem spółki oraz wdrożone w oparciu o nowe konstrukcje urządzeń, które opracowano w ramach prac badawczych.

W wyniku zastosowania w praktyce produkcyjnej opracowanych założeń technologicznych, możliwe będzie zaoferowanie na rynku znacząco udoskonalonych nalewek pod względem smakowym, sensorycznym i odżywczym. Aby wdrożyć nową technologię, stanowiącą wynik prac B+R, niezbędny jest zakup środków trwałych, które, wraz z opracowanymi przez firmę hBp-Likvor konstrukcjami, stworzą własny, autorski ciąg technologiczny.

Planowanymi rezultatami realizacji przedmiotowego projektu będą:

  • wdrożenie wyników własnych prac B+R,
  • wprowadzenie udoskonalonego dla branży produktu,
    który zostanie zaoferowany na rynek krajowy i międzynarodowy,
  • osiąganie przychodów ze sprzedaży innowacyjnych produktów,
  • wzrost zatrudnienia – stworzenie 4 nowych miejsc pracy,
  • wdrożenie rozwiązań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.